n thế giới có tác dụng đối vớCrila là viên thuốc đầu tiên trêi bệnh u xơ tử cung và là một trong ba viên thuốc điều trị Phì đại lành tính tuyến tiền liệt

Báo chí

Tác giả cụm công trình nghiên cứu về cây Trinh nữ hoàng cung nhận Giải thưởng Nhà nước.

21/07/2016

Thông tin doanh nghiệp

Ngày 18-2, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH & CN ) đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải Thưởng Nhà Nước cho 32 công trình. Trong đó , Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Giám đốc Công ty TNHH Thiên Dược ( ảnh ) được trao giải thưởng Nhà nước với Cụm công trình nghiên cứu về cây Trinh nữ hoàng cung ( Crinum Latifolium L. ). Công trình này được đánh giá là xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và công nghệ đã được công bố, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển nền kinh tế quốc dân, khoa học, công nghệ, văn hóa, nghệ thuật trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.